Archief

Fondshuizen en eindklanten

Fondshuizen zijn op grote schaal bezig om eigen platforms op te zetten om hun producten en diensten rechtstreeks aan te bieden aan consumenten. Volgende week zal de Rotterdamse vermogensbeheerder Robeco daartoe een nieuw website lanceren. 

Op deze website kunnen eindklanten direct beleggen in Robeco-fondsen of zij kunnen kiezen voor de alles-in-één-oplossing, die ‘Robeco One’ wordt genoemd. Eindklanten moeten hiervoor een profiel kiezen (defensief, neutraal of offensief) en laten dan het beheer van het vermogen over aan fondsspecialisten van Robeco. De beleggingen worden gespreid over zeven categorieën, waaronder wereldwijde aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, vastgoed, grondstoffen en liquiditeiten.

Kennis en kunde delen
Dat gebeurt op basis van een zogenoemde dynamische asset allocatie, wat betekent dat de portefeuilleverdeling wordt aangepast als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. De fondsspecialisten moeten zich dan alleen aan de bandbreedte houden die bij het gekozen profiel hoort.
 Hester Borrie, bestuurslid van Robeco, stelt dat ‘er steeds meer behoefte is aan online informatie, terwijl de behoefte aan telefonisch contact sterk is afgenomen. Dat betekent ondermeer dat advies plaatsmaakt voor execution only. Klanten willen van gedachten wisselen en internet is een goed medium om kennis en kunde te delen. Ook zullen wij daar nieuwe online tools voor inzetten.’ 
’Wij denken dat dit op de langere termijn een interessant en succesvol concept kan zijn, nu mensen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun pensioen,’ zegt Borrie.

All in-tarief
Zij ziet in het platform, dat de huidige website voor particuliere klanten van Robeco met 250.000 klanten vervangt, geen concurrent voor de diensten die distributeurs zoals banken aanbieden. Klanten betalen alleen de kosten voor de beleggingsfondsen. Wie voor Robeco One kist betaalt 1,45 procent aan all-in kosten.
 Ook andere fondshuizen, zoals ING Investment Management, werken aan een eigen platform, waarin zij hun eigen beleggingsspecialismen en asset allocatiediensten zullen aanbieden. 
Of dat succesvol is, zal moeten blijken. Zo heeft het bekendste fondsenplatform van Nederland, SNS Fundcoach, nooit de doelstelling van een beheerd vermogen van 3 mrd euro weten te halen en is het vergelijkbare door ING Bank opgezette platform Fundix na enige tijd weer van de hand gedaan.

Nieuwe aanloop
Ook Robeco is inmiddels gestopt met het aanbieden van niet-Robeco fondsen, zoals die van ondermeer DWS, Fidelity, Kempen en ING IM. Het geeft aan hoe moeilijk een winstgevende exploitatie van een onafhankelijk platform is. 
Maar dat fondshuizen nu toch weer een nieuw aanloop doen om rechtstreeks hun diensten en producten aan te bieden aan eindklanten, hangt samen met het feit dat er per 1 januari 2014 een provisieverbod komt. Hierdoor mogen banken van asset managers geen vergoeding meer ontvangen voor het feit dat zij hun producten aan de eindklant aanbieden. 
Het gevolg van dit verbod, zo is de verwachting, is dat banken kritischer naar hun assortiment gaan kijken en zich meer dan vroeger aan de kant zullen stellen van hun klanten. Zij gaan immers nu rechtstreeks betalen voor de diensten en/of adviezen die zij van de bank krijgen.

Verzakelijking relatie
Het gevolg hiervan is dat de relatie tussen de bank en de asset manager zakelijker wordt. Dat betekent dat men wellicht vaker kiest voor white label fondsen of voor eigen huisfondsen waar dan meer geld mee te verdienen is.
 Weliswaar is het besluit genomen dat het provisieverbod per 1 januari van kracht is, maar een echt doortimmerd alternatief verdien- en adviesmodel hebben de banken in Nederland nog niet. De grootbanken maken weliswaar hun nieuwe advies- en beheervergoedingen bekend, maar over de dienstverlening die ze in het provisieloze tijdperk gaan bieden is vooralsnog weinig bekend.
 Zeker is wel dat zowel de banken als de asset managers sterker gaan inzetten op online dienstverlening. Internet biedt de mogelijkheid om klanten veel informatie te geven op het moment dat hij daar om vraagt. Bovendien is het goedkoper dan de inzet van adviseurs. 
Veel partijen zoeken het nu in diensten die de (waarde van de) beleggingen in beeld brengen.

Vermogensregie
Een volgende stap, waar bij voorbeeld Rabobank aan werkt, is om de klant tools te bieden ten behoeve van een brede vermogensregie.
 Maar in de Verenigde Staten gaan ze al een stuk verder. Daar brengt bij voorbeeld de Bank of America aan de hand van de transacties van een klant zijn uitgavenpatroon in beeld en adviseert hij hem proactief hoe hij op die uitgaven kan bezuinigen – bij voorbeeld door een andere energieleverancier te nemen.

Business rules
Als de klant op die suggestie ingaat, ontvangt de bank een vergoeding van die nieuwe leverancier. 
Zo komt de provisie min of meer weer terug, maar dat levert een gedeeld voordeel op: lagere kosten voor de klant en omzet voor de bank. Dit verdienmodel, gebaseerd op duizenden zogenoemde ‘business rules’ kent echter een prijs: het vraagt om zeer diepe financiële zakken.

BRON www.fondsnieuws.nl
AUTEUR: Cees van Lotringen

Vermogensbeheer vergelijken

Meer weten? vul even de OranjeVM VermogensScan in
Klik hier voor de Online Gratis VermogensScan

Please sent us an e-mail…

 

 

Doe de gratis vermogensscan:

[contact-form-7 id="79" title="Doe de gratis vermogensscan"]

Ja, ik wil meer informatie over de huidige Venture Capital projecten

[contact-form-7 id="425" title="Venturecapital"]

JA, ik wil meer informatie over de huidige Informal Investing projecten

[contact-form-7 id="425" title="Venturecapital"]

© Copyright oranjevm.nl. All rights Reserved