Archief

Vermogensbeheer update 2013

Vooruitzicht 2013

We gaan ons weer wagen aan de meest moeilijke beursnotitie van het jaar. Namelijk een voorspelling doen voor het komende jaar. Het zal een mooi jaar gaan worden, maar het zal zeer rommelig van start gaan. Wel een periode met kansen, maar de kansen zullen vooral zich later uitbetalen in de tweede helft van dit jaar. Veel hangt af hoe snel de “fiscal cliff” helemaal wordt opgelost. Er zal eerst een tussen oplossing komen, maar wij willen eerst een echte oplossing zien, voordat de beurzen goed omhoog kunnen gaan. Wederom niet een jaar waarin men aandelen gaat kopen en rustig gaat afwachten wat het gaat worden.

Wij verwachten voor 2013 de volgende trends:
Rente:
We verwachten dat de Amerikaanse rente in 2013 weinig verandering zal laten zien. Dat kan ook haast niet met het rente percentage wat we nu hebben. De FED heeft al aangegeven dat ze zo lang mogelijk de rente laag wil houden. Dit om de economie te stimuleren. Pas als het inflatie spook op komt, zal men de rente gaan verhogen. De verwachting is dat de rente in Amerika eerder verhoogd zal gaan worden dan Europa. Maar wellicht gaat dit nog een jaar duren, voordat het gebeurd. Het herstel van de afgelopen jaren in Amerika ligt op schema, maar de onzekerheid van de “fiscal cliff” heeft de beurzen heel erg dwars gezeten. Europa heeft een andere koers ingeslagen na de wisseling van de wacht. De rente is daar verlaagd in 2012. Wij verwachten dat Europa haar rente verder zal verlagen. Dit om de economische crisis te helpen oplossen. Immers een lagere rente helpt de zuidelijke lidstaten om hun rente verplichtingen makkelijker te voldoen. Al met al dus niet een goed jaar om in obligaties te gaan beleggen.

Valuta’s:
Wij denken dat de US$ toch nu eindelijk zal gaan stijgen. De groei is er, maar de rente zal een kleine rol spelen. In Amerika zit de stijging van de economie er goed in. In Europa blijven er een aantal vraagtekens. Maar we zien dat de grote pijn in Europa toch al aardig verdwenen is. Belangrijk blijft de economische ontwikkeling van Duitsland en Frankrijk. Mocht de groei daar opeens tegen vallen, dan zal dit het herstel in Europa in gevaar gaan brengen. Wij hebben dus meer vertrouwen in Amerika. Ook dit jaar verwachten wij dat de Aziatische valuta’s verder in kracht zullen toenemen. Vooral Japan zal het goed doen. Ons koersdoel voor de Amerikaanse dollar is 1,20.

Bedrijfsresultaten:
Net als vorig jaar denken wij dat de bedrijfsresultaten in Amerika zich beter blijven ontwikkelen dan de verwachtingen. De analisten moesten in 2012 telkens hun verwachtingen naar boven bijstellen. Dat verwachten we in 2013 weer. Maar wel met een kanttekening. Niet elk bedrijf zal hiervan profiteren. Wij verwachten vooral de bedrijven die alleen in Amerika zaken doen, het goed zullen doen. De bedrijven welke in Europa veel zaken doen, zullen het minder goed doen. In Europa blijft men last houden van de crisis. Daar verwachten we alleen voorzichtige groei in de noordelijke landen, zoals Duitsland en Nederland. Maar dit zal in vergelijking met Amerika laag zijn. Latijns Amerika zal het ook nog goed blijven doen. Brazilië en Argentinië zullen de koplopers zijn. Maar door het verdere herstel van Amerika en Canada, denken wij dat Mexico het ook goed zal doen. We durven dit jaar weer voorzichtig naar Europa te kijken, maar alleen naar die bedrijven die in de noordelijke helft van Europa zijn. Ook dit jaar blijven we weer uit de buurt van Rusland. Ook India laten we links liggen. Japan zal zich verder blijven ontwikkelen. Vooral ook omdat wij denken dat China weer een opleving zal laten zien. Daar zitten nieuwe regeringsleiders die het heft in handen nemen. Wij verwachten veel initiatieven van de Chinese overheid om de economie weer een duw in de rug te geven. De eerste voortekenen zijn goed. Dus een stijging lijkt ons heel logisch.

Grondstoffen:
Hier lopen de voorspellingen erg uiteen. Voor olie verwachten we een gemiddelde prijs van onder de $80 voor 2013. Dat zou een flinke oppepper zijn voor de wereldwijde economie. De goudprijs zien we verder dalen. Wellicht richting de $1.500. Dit omdat wij niet veel gevaren zien in 2013, dus de noodzaak voor een veilig heenkomen zien we niet. De prijzen van bouwmaterialen, zoals hout, ijzererts en koper zien we oplopen. Dit doordat de huizenbouw in Amerika een vlucht neemt en omdat wij denken dat China een inhaalslag gaat doen voor de bouw van huizen, fabrieken en wegen. Alternatieve energie lijkt de weg kwijt, dus blijven we daar uit de buurt. In Amerika is men druk bezig om gas op de agenda te krijgen. Mocht dat doorgaan, dan kan de gasprijs fors omhoog. Maar het is nog te vroeg om daarop in te springen. Door de verbeterende economie in China, verwachten wij dat de eetgewoonte daar gaat wijzigen. Dat houdt in dat men meer andere voeding gaat eten en dat zal zorgen voor een stijging van de voedselprijzen wereldwijd. Uranium lijkt weer een stijgende lijn te krijgen. Na de ramp in Japan en het sluiten van vele kerncentrales, zien we nu langzaam weer meer vraag. Wij zijn het meest optimistisch voor de grondstoffen welke men in de bouw nodig heeft.

Regio’s:
We denken dat Amerika, Canada, Japan, Australië en China de regio’s zullen zijn met de meeste groei. India en Europa zullen wellicht wat herstellen in de tweede helft van dit jaar, maar zijn zeker niet onze favoriet. Rusland is een regio waar we vandaan blijven, net als het zuidelijke gedeelte van Europa. Rusland zal last krijgen van de te verwachte daling van de olieprijzen en het zuidelijke deel van Europa zien we nog niet op eigen benen kunnen staan. Men blijft daar afhankelijk van de hulp van de rest van Europa.

Beleggingsinstrumenten:
In 2012 zagen we een grote groei naar fondsen die rente uitkeren. Dit ondanks de lage rente. Dit had te maken met de verschillende onzekerheden. Veel Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn uit de gratie geraakt. Wij verwachten dat er weer een grote belangstelling komt van “gewone” aandelen. De historische koersen zijn uitermate goedkoop. Dat heeft alles te maken met de “fiscal cliff” dreiging. Als dit risico verdwenen is, dan zal men weer graag in aandelen willen beleggen. Qua grondstoffen verwachten wij niet veel verandering, behalve dan de olie gerelateerde producten.

Amerikaanse markten:
Het toverwoord zal zijn de oplossing van de “fiscal cliff”. De politiek is aan het woord en dat is niet ons sterkste punt. Aan het begin van 2013 verwachten we een tussen oplossing, dit om de markten tevreden te houden. Maar dat is geen definitieve oplossing. Zodra die er is, kunnen de beurzen een flinke stijging maken. In 2012 gingen de beurzen omhoog maar ruim 80% van de bedrijven sloten met lagere koersen. De stijging van 2013 zal veel breder gedragen worden. Als de definitieve oplossing van de “fiscal cliff” snel bereikt wordt, dan zien we de beurzen met 20% stijgen ten opzichte van het slot van 2012. Maar alles valt en staat met de oplossing. Dat maakt de timing van dit jaar zo lastig om te voorspellen. Qua sectoren blijven we het meest optimistisch over de huizen markt en alles wat daarmee te maken heeft. Ook de technologie aandelen zullen het goed doen. Een aantal namen zullen het wel lastig krijgen. Dat zijn vooral die bedrijven die in de uitstervende sectoren zitten, zoals computers. Maar alles wat met mobiel te maken heeft, zal het goed blijven doen. Apple (AAPL) blijft onze favoriet. Daar wij denken dat de werkeloosheid verder afneemt en het besteedbare inkomen toeneemt, kunnen de bedrijven die zich richten op de eindconsument het ook in 2013 zeer goed doen. . Het toverwoord blijft de definitieve oplossing van de “fiscal cliff”. Zodra die er is kan al het bovengenoemde in werking treden. Politiek is een moeilijk in te schatten instantie. Wij hopen op een snelle oplossing die iedereen tevreden stelt. Hoe sneller hoe beter.
Wij wensen u een (financieel) gezond 2013 toe, waar al uw wensen mogen uitkomen.

BRON www.kaatvermogensbeheer.com

Vermogensbeheer vergelijken

Meer weten? vul even de OranjeVM Vermogensscan in
Klik hier voor de Online Gratis VermogensScan

Please sent us an e-mail…

 

 

Doe de gratis vermogensscan:

[contact-form-7 id="79" title="Doe de gratis vermogensscan"]

Ja, ik wil meer informatie over de huidige Venture Capital projecten

[contact-form-7 id="425" title="Venturecapital"]

JA, ik wil meer informatie over de huidige Informal Investing projecten

[contact-form-7 id="425" title="Venturecapital"]

© Copyright oranjevm.nl. All rights Reserved